Inscripció

Per ser admès a la llar d'infants municipal Els Patufets, el nen o la nena ha de tenir, com a mínim 4 mesos a l'inici del curs 2024-2025. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre nens a partir del moment que compleixen 4 mesos.

Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l'admissió en un centre determinat. Per fer la preinscripció del 8 al 21 de maig cal:

  • conèixer el calendari del procés, consultar els centres,
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i reunir la documentació
  • que els acredita, si és el cas,
  • presentar la sol·licitud i la documentació,
  • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions, consultar el centre assignat i
  • fer la matrícula.

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta de manera presencial a l'Ajuntament de Canyelles o a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Canyelles, junt amb la documentació acreditativa (escanejada o fotografiada per les dues cares), dins el termini indicat. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi.

Per a llars d’infants públiques de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi i en aquest cas no es considera que hi ha duplicitat.

També us poden informar sobre el procés de preinscripció i matrícula:

  • a la llar d'infants
  • a l'Ajuntament de Canyelles

1. Visita de la família

La data de la jornada de portes obertes és el 27 d'abril de 10h. a 13h. A les 11 hores es farà una presentació conjunta.
Cal confirmar assistència mitjançant un correu electrònic a l'adreça de correu cny.llarinfants@canyelles.cat .

2. Taxes

Les taxes de la llar d'infants per al curs 2024-25 es mantenen i seran de 174.72€ l'horari complert i de 120€ per a la mitja jornada. El servei de menjador costa 6.20€ al dia.
Per acord entre la Generalitat de Catalunya i els municipis I2 estarà bonificat al 100%, excepte serveis complementaris com acollida i menjador.
Podeu consultar més informació a les ordenaces fiscals municipals.
Mitja jornada
120€ /mes
Jornada complerta
174,72€ /mes

3. Calendari

El calendari de les preinscripcions i matrícula Llar d’Infants Municipal Els Patufets són aquests:

Curs 2024-2025

Fases

     Dates

Presentació sol·licituds preinscripció

Del 8 al 21 de maig

Llista de sol·licituds amb puntuació provisional

31 de maig

Presentació de reclamacions

Del 3 al 7 de juny

Sorteig de les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

12 de juny

Llista ordenada definitiva

17 de juny

Matriculació alumnat amb plaça assignada

17 al 25 de juny

Llar d'infants Els Patufets
Correu electrònic
llarinfants@canyelles.cat
Telèfon
93 897 31 89
Adreça
Passeig de la Zona Esportiva, s/n
08811 Canyelles
Llar d'infants Els Patufets
Correu electrònic
canyelles@canyelles.cat
Telèfon
93 897 30 11
Adreça
Pl. de l'Onze de Setembre, 1
08811 Canyelles
© 2022 Ajuntament de Canyelles