Inscripció

Per ser admès a la llar d'infants municipal Els Patufets, el nen o la nena ha de tenir, com a mínim 4 mesos a l'inici del curs 2023-2024. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre nens a partir del moment que compleixen 4 mesos.

Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l'admissió en un centre determinat. Per fer la preinscripció del 8 al 19 de maig cal:

  • conèixer el calendari del procés, consultar els centres,
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i reunir la documentació
  • que els acredita, si és el cas,
  • presentar la sol·licitud i la documentació,
  • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions, consultar el centre assignat i
  • fer la matrícula.

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta de manera presencial a l'Ajuntament de Canyelles o a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Canyelles, junt amb la documentació acreditativa (escanejada o fotografiada per les dues cares), dins el termini indicat. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi.

Per a llars d’infants públiques de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi i en aquest cas no es considera que hi ha duplicitat.

També us poden informar sobre el procés de preinscripció i matrícula:

  • a la llar d'infants
  • a l'Ajuntament de Canyelles

1. Visita de la família

La data de la jornada de portes obertes és el 6 de maig de 10h. a 13h. A les 11 hores es farà una presentació conjunta.
Cal confirmar assistència mitjançant un correu electrònic a l'adreça de correu cny.llarinfants@canyelles.cat .

2. Taxes

Les taxes de la llar d'infants per al curs 2023-24 es mantenen i seran de 174.72€ l'horari complert i de 120€ per a la mitja jornada. El servei de menjador costa 6.20€ al dia.
Mitja jornada
120€ /mes
Jornada complerta
174,72€ /mes

3. Calendari

El calendari de les preinscripcions i matrícula Llar d’Infants Municipal Els Patufets són aquests:

Curs 2023-2024

Fases

     Dates

Presentació sol·licituds preinscripció

Del 8 al 19 de maig

Llista de sol·licituds amb puntuació provisional

1 de juny

Presentació de reclamacions

Del 2 al 8 de juny

Llista ordenada definitiva

15 de juny

Matriculació alumnat amb plaça assignada

16 al 22 de juny

Llar d'infants Els Patufets
Correu electrònic
llarinfants@canyelles.cat
Telèfon
93 897 31 89
Adreça
Passeig de la Zona Esportiva, s/n
08811 Canyelles
Llar d'infants Els Patufets
Correu electrònic
canyelles@canyelles.cat
Telèfon
93 897 30 11
Adreça
Pl. de l'Onze de Setembre, 1
08811 Canyelles
© 2022 Ajuntament de Canyelles