Període d'adaptació

Entenem per període d'adaptació el que és un procés d'adaptació mutu, el temps en que l'infant i les educadores es coneixen i s'estableixen els primers contactes i afectes. També és el temps que necessitarà un infant per acostumar-se a la llar d'infants; un espai que li es completament estrany, amb persones i companys que no coneix, i unes rutines i ritmes diferents de casa.

Vosaltres pares, haureu d'acostumar-vos a estar menys estona amb el vostre infant i ell o ella haurà d'acostumar-se també a estar menys estona amb vosaltres. Tots plegats haureu d'adaptar-vos a l'escola, a la seva organització, a les educadores,...

És del tot aconsellable portar a terme el període d'adaptació de manera progressiva, evitant al principi, si és possible, llargues estades de l'infant a l'escola. Cal un temps perquè cadascú trobi el seu lloc.

Cada infant tindrà "el seu temps de període d'adaptació"

Cada infant es únic i necessitarà el seu temps, el qual no serà igual per a tots donada la individualitat de cada un.

Cal respectar les necessitats individuals de cada infant i vetllar per a que se senti bé a la llar.

La majoria ploren quan l'adult se'n va. Això és una reacció positiva, no preocupant; així expressen que estan en desacord, i és bo que ho facin . També n’hi ha que no ploren, o d'altres que ho expressen més tard.

L'objectiu de l'escola és afavorir el procés d'adaptació, el qual esdevindrà més planer amb una relació de cooperació i diàleg amb tots vosaltres

Si esteu segurs i confiats amb la Llar, amb l'educadora del vostre fill o filla, transmetreu aquests sentiments a l'infant i afavorireu el procés d'acolliment.

El nostre paper no ha de ser evitar-li el conflicte sinó ajudar-lo a superar-ho

A l'infant el temps d'adaptació li suposa un conflicte però que, com a etapa de creixement, cal valorar-lo positivament. Cal mentalitzar-se que és un procés i no és una cosa que pugui fer-se en "quatre dies". L'infant necessita assimilar poc a poc la nova situació per anar resolent el conflicte que li provoca el canvi.

Ho poden manifestar de diverses maneres: plorant, alterant el son, canviant el seu estat d'ànim,.....

La situació d'aquest període és de naturalesa emocional i per tant cada infant l'haurà de resoldre per si mateix.

La llar d'infants, un espai nou ple d'estímuls

Els nens i nenes es separen per unes hores del seu entorn familiar.

Pel contrari, se li ofereix un espai nou ple d'estímuls agradables i engrescadors per a l'experimentació de formes, colors, sons, materials, etc., que li permetran ampliar el seu àmbit de coneixença i afectivitat. Tot això repercutirà en el seu desenvolupament maduratiu global.

Recursos per una bon període d'acolliment

•Entrevista personal educadora i família on el tema principal és l'infant, les seves necessitats, moment evolutiu en què es troba, etc. En aquesta entrevista estarà present el vostre fill o filla que tindrà l'oportunitat de jugar i conèixer la classe, l'educadora, i veure alguns dels nous amics que ja venen a l'escola.

•La permanència dels infants a l'Escola sense els pares i les mares serà progressiva.

•Es començarà amb estones curtes proposades per l'educadora, depenent de les necessitats de cada infant.

•Les entrades es faran esglaonades per donar als infants nouvinguts l'atenció i l'afecte individualitzat que necessitin.

•Respectem els objectes que el nen o la nena, els primers dies, puguin portar de casa a l'escola bressol, ja que fan d'enllaç entre un espai i l'altre.

•Adeqüem l'aula i l'espai en general perquè hi hagi un ambient tranquil, acollidor i càlid.

•Mantenim un contacte directe i diari amb la família.

•Cal que us acomiadeu de l'infant, no l'enganyeu, digueu-li que tornareu més tard a buscar-lo.

•Tingueu present que el període d'adaptació a la Llar d'Infants pot produir canvis de comportament a l'infant.

•Procureu no alterar l'ordre de la casa, per exemple, no el canvieu d'habitació.

•Convé que els xumets i els biberons que portin a la Llar d'Infants no siguin nous, sinó que ja hagin estat utilitzats.

Llar d'infants Els Patufets
Correu electrònic
llarinfants@canyelles.cat
Telèfon
93 897 31 89
Adreça
Passeig de la Zona Esportiva, s/n
08811 Canyelles
Llar d'infants Els Patufets
Correu electrònic
canyelles@canyelles.cat
Telèfon
93 897 30 11
Adreça
Pl. de l'Onze de Setembre, 1
08811 Canyelles
© 2021 Ajuntament de Canyelles