Tradicionalment a la llar d'infants Els Patufets, coincidint amb el dia dels animals (17 de gener), es mostraven diferents animals a tots els infants del centre, les famílies portaven els seus gossos, gats, tortugues, gallines, ocells, etc i passaven una estoneta amb els nens i nenes. Enguany hem volgut continuar fent-ho i per això hem demanat als papes i mames que ens portin un vídeo gravat on apareguin les seves mascotes per poder-los mostrar a les aules. Ha estat molt xulo i divertit veure els gossos de l'Alina, de la Iratxe, de l'Anna i d'altres "entrant a les aules", i a tots els nens i nenes els ha agradat molt de poder-ho compartir.

 

Quan un infant estigui malat o tingui febre s'ha de quedar a casa, tant per ell mateix com pel perill de contagi que suposa per als seus amics i amigues.

Si es posa malat a l'escola, s'avisarà a la família per tal de que el vingui a recollir.

A fi i efecte de disminuir el risc de contagi dins la Llar, els metges diuen que s'observin aquestes normes d'actuació: no acceptar l'entrada de cap nen/nena que presenti:

Brutícia o manca d'higiene

Febre, temperatura superior a 37'5 graus

Diarrea líquida o amb sang

Infeccions o nafres disseminades a la boca (estomatitis)

Erupcions o altres alteracions a la pell, excepte si porten l'informe del pediatra amb el diagnòstic i indicant que no són contagioses

Lleganyes amb pus groc (conjuntivitis purulenta)

Mal blanc (muguet)

Cucs, llambres (parasitosis intestinals)

 

A l'escola disposem de la normativa de la llar d’infats, elaborada pels tècnics de salut de l'ajuntament de Canyelles. Per qualsevol dubte relacionat, la podeu consultar. N'hi hem extret aquests articles interessants per a vosaltres:

RECOMANACIONS PRÀCTIQUES DE LES ESCOLES BRESSOL

 

Malalties Quan un infant està malalt necessita unes atencions especials i seguir el tractament que el pediatra cregui convenient. En cas de febre, si aquesta és de 37'5 graus o més, s'avisarà els pares de l'estat del seu fill i caldrà venir-lo a buscar. És habitual no acceptar els nens a l'escola si tenen algun tipus de malaltia infectocontagiosa (varicel·la, conjuntivitis...) fins que aquesta estigui resolta.

Accidents En cas d'accident, l'escola avisarà els pares o familiars, encara que es tracti de lesions lleus, per tal que es puguin fer càrrec del seu fill.

En cas d'urgència s'avisarà els pares i també es trucarà al 061 (servei d'emergències)

Vacunes Es recomana cada any portar a l'escola una fotocòpia del Carnet de vacunes amb els últims registres.

Entenem per període d'adaptació el que és un procés d'adaptació mutu, el temps en que l'infant i les educadores es coneixen i s'estableixen els primers contactes i afectes. També és el temps que necessitarà un infant per acostumar-se a la llar d'infants; un espai que li es completament estrany, amb persones i companys que no coneix, i unes rutines i ritmes diferents de casa.

Vosaltres pares, haureu d'acostumar-vos a estar menys estona amb el vostre infant i ell o ella haurà d'acostumar-se també a estar menys estona amb vosaltres. Tots plegats haureu d'adaptar-vos a l'escola, a la seva organització, a les educadores,...

És del tot aconsellable portar a terme el període d'adaptació de manera progressiva, evitant al principi, si és possible, llargues estades de l'infant a l'escola. Cal un temps perquè cadascú trobi el seu lloc.

Cada infant tindrà "el seu temps de període d'adaptació"

Cada infant es únic i necessitarà el seu temps, el qual no serà igual per a tots donada la individualitat de cada un.

Cal respectar les necessitats individuals de cada infant i vetllar per a que se senti bé a la llar.

La majoria ploren quan l'adult se'n va. Això és una reacció positiva, no preocupant; així expressen que estan en desacord, i és bo que ho facin . També n’hi ha que no ploren, o d'altres que ho expressen més tard.

L'objectiu de l'escola és afavorir el procés d'adaptació, el qual esdevindrà més planer amb una relació de cooperació i diàleg amb tots vosaltres

Si esteu segurs i confiats amb la Llar, amb l'educadora del vostre fill o filla, transmetreu aquests sentiments a l'infant i afavorireu el procés d'acolliment.

El nostre paper no ha de ser evitar-li el conflicte sinó ajudar-lo a superar-ho

A l'infant el temps d'adaptació li suposa un conflicte però que, com a etapa de creixement, cal valorar-lo positivament. Cal mentalitzar-se que és un procés i no és una cosa que pugui fer-se en "quatre dies". L'infant necessita assimilar poc a poc la nova situació per anar resolent el conflicte que li provoca el canvi.

Ho poden manifestar de diverses maneres: plorant, alterant el son, canviant el seu estat d'ànim,.....

La situació d'aquest període és de naturalesa emocional i per tant cada infant l'haurà de resoldre per si mateix.

La llar d'infants, un espai nou ple d'estímuls

Els nens i nenes es separen per unes hores del seu entorn familiar.

Pel contrari, se li ofereix un espai nou ple d'estímuls agradables i engrescadors per a l'experimentació de formes, colors, sons, materials, etc., que li permetran ampliar el seu àmbit de coneixença i afectivitat. Tot això repercutirà en el seu desenvolupament maduratiu global.

Recursos per una bon període d'acolliment

•Entrevista personal educadora i família on el tema principal és l'infant, les seves necessitats, moment evolutiu en què es troba, etc. En aquesta entrevista estarà present el vostre fill o filla que tindrà l'oportunitat de jugar i conèixer la classe, l'educadora, i veure alguns dels nous amics que ja venen a l'escola.

•La permanència dels infants a l'Escola sense els pares i les mares serà progressiva.

•Es començarà amb estones curtes proposades per l'educadora, depenent de les necessitats de cada infant.

•Les entrades es faran esglaonades per donar als infants nouvinguts l'atenció i l'afecte individualitzat que necessitin.

•Respectem els objectes que el nen o la nena, els primers dies, puguin portar de casa a l'escola bressol, ja que fan d'enllaç entre un espai i l'altre.

•Adeqüem l'aula i l'espai en general perquè hi hagi un ambient tranquil, acollidor i càlid.

•Mantenim un contacte directe i diari amb la família.

•Cal que us acomiadeu de l'infant, no l'enganyeu, digueu-li que tornareu més tard a buscar-lo.

•Tingueu present que el període d'adaptació a la Llar d'Infants pot produir canvis de comportament a l'infant.

•Procureu no alterar l'ordre de la casa, per exemple, no el canvieu d'habitació.

•Convé que els xumets i els biberons que portin a la Llar d'Infants no siguin nous, sinó que ja hagin estat utilitzats.

Llar d'infants Els Patufets
Correu electrònic
llarinfants@canyelles.cat
Telèfon
93 897 31 89
Adreça
Passeig de la Zona Esportiva, s/n
08811 Canyelles
Llar d'infants Els Patufets
Correu electrònic
canyelles@canyelles.cat
Telèfon
93 897 30 11
Adreça
Pl. de l'Onzede Setembre, 1
08811 Canyelles
© 2020 Ajuntament de Canyelles