La salut a la llar

Quan un infant estigui malat o tingui febre s'ha de quedar a casa, tant per ell mateix com pel perill de contagi que suposa per als seus amics i amigues.

Si es posa malat a l'escola, s'avisarà a la família per tal de que el vingui a recollir.

A fi i efecte de disminuir el risc de contagi dins la Llar, els metges diuen que s'observin aquestes normes d'actuació: no acceptar l'entrada de cap nen/nena que presenti:

Brutícia o manca d'higiene

Febre, temperatura superior a 37'5 graus

Diarrea líquida o amb sang

Infeccions o nafres disseminades a la boca (estomatitis)

Erupcions o altres alteracions a la pell, excepte si porten l'informe del pediatra amb el diagnòstic i indicant que no són contagioses

Lleganyes amb pus groc (conjuntivitis purulenta)

Mal blanc (muguet)

Cucs, llambres (parasitosis intestinals)

 

A l'escola disposem de la normativa de la llar d’infats, elaborada pels tècnics de salut de l'ajuntament de Canyelles. Per qualsevol dubte relacionat, la podeu consultar. N'hi hem extret aquests articles interessants per a vosaltres:

RECOMANACIONS PRÀCTIQUES DE LES ESCOLES BRESSOL

 

Malalties Quan un infant està malalt necessita unes atencions especials i seguir el tractament que el pediatra cregui convenient. En cas de febre, si aquesta és de 37'5 graus o més, s'avisarà els pares de l'estat del seu fill i caldrà venir-lo a buscar. És habitual no acceptar els nens a l'escola si tenen algun tipus de malaltia infectocontagiosa (varicel·la, conjuntivitis...) fins que aquesta estigui resolta.

Accidents En cas d'accident, l'escola avisarà els pares o familiars, encara que es tracti de lesions lleus, per tal que es puguin fer càrrec del seu fill.

En cas d'urgència s'avisarà els pares i també es trucarà al 061 (servei d'emergències)

Vacunes Es recomana cada any portar a l'escola una fotocòpia del Carnet de vacunes amb els últims registres.

Llar d'infants Els Patufets
Correu electrònic
llarinfants@canyelles.cat
Telèfon
93 897 31 89
Adreça
Passeig de la Zona Esportiva, s/n
08811 Canyelles
Llar d'infants Els Patufets
Correu electrònic
canyelles@canyelles.cat
Telèfon
93 897 30 11
Adreça
Pl. de l'Onzede Setembre, 1
08811 Canyelles
© 2020 Ajuntament de Canyelles